Raad voor Rechtsbijstand logo

Hoe vertelt u het uw kinderen?

Allereerst, ga er niet van uit dat uw kinderen nog te klein zijn om ingewikkelde zaken als een scheiding te begrijpen. Kinderen hebben vaak al een vermoeden dat er iets is. Vertel ze wat er aan de hand is en wat ze te wachten staat, voor zover u dat zelf weet. Hieronder vindt u tien tips die u kunnen helpen bij het vertellen en de tijd erna.

  1. Vertel het de kinderen zelf, liefst samen en in alle rust, zodra de scheiding onvermijdelijk is geworden. Draai er niet omheen.
  2. Vertel het ze voordat u of uw (ex-)partner het huis verlaat, zodat de kinderen de tijd hebben om zich voor te bereiden en mee te denken over de dingen die komen. Hoe lang van tevoren u het de kinderen kunt vertellen hangt van de kinderen af, maar zo'n twee weken van tevoren lijkt voor jonge kinderen te overzien.
  3. Uw kinderen kunnen zich door de melding van de scheiding heel onzeker en onveilig voelen. Stel daar zoveel mogelijk zekerheid en veiligheid tegenover. Dit kunt u doen steeds duidelijk te maken welke dingen ook na de scheiding hetzelfde zullen blijven. En door vast te houden aan vaste rituelen. Bijvoorbeeld als u gewend bent om voor het slapen te gaan een liedje zingen of voor te lezen, blijf dat dan doen.
  4. Probeer op het niveau van het kind te vertellen waarom de scheiding nodig is en onderstreep dat uw kind daar op geen enkele manier schuld aan is.
  5. Maak de kinderen geen partij in het conflict. Spreek geen kwaad over uw (ex-)partner en geef uw kind niet het gevoel dat het moet kiezen tussen een van u beiden.
  6. Als u degene bent die vertrekt, wees dan voorbereid op negatieve reacties. Boosheid is heel gewoon. Soms kan de boosheid van uw kind onredelijk voelen of eenzijdig op u gericht. Hou de communicatie richting uw kind neutraal en probeer uw kind niet voor u te winnen ten koste van de andere ouder.
  7. Het is heel belangrijk dat u uw kinderen steeds weer vertelt dat u van ze houdt, altijd voor ze zal blijven zorgen en dat de andere ouder altijd ouder zal blijven, ook al woont hij/zij niet meer thuis.
  8. Bedenk dat kinderen de mededeling soms gemakkelijk vergeten (zoals je na een bezoek aan de huisarts ook niet meer zo goed weet wat er gezegd is). Daarom is het goed om later nog eens zelf terug te komen op de scheidingsmelding.