Raad voor Rechtsbijstand logo

Kinderen tot 12 jaar

 

0 tot 2 jaar

Heel jonge kinderen tot 2 jaar begrijpen niet wat er gebeurt tijdens en na een scheiding. Zij voelen echter wel feilloos spanningen aan en zijn gevoelig voor plotselinge verandering in hun dagritme of in de dagplanning. Hierdoor kunnen ze meer gaan huilen of op een andere manier om aandacht vragen.

Probeer daarom plotselinge veranderingen te vermijden en zorg voor zoveel mogelijk rust en regelmaat, ook als de situatie verandert. Bespreek dit met elkaar. En houdt hiermee rekening bij het maken van afspraken.

 

 

3 tot 5 jaar

Veel kinderen, en vooral kleine kinderen, denken bij een scheiding dat deze voor een deel door hen komt. Dat heeft twee oorzaken:

  • Kinderen dichten zichzelf nog een grote rol toe in wat er om hen heen gebeurt. Dit geldt vooral voor peuters die zichzelf nog erg als de belangrijkste persoon in de wereld beschouwen;
  • Door de schuld op zich te nemen, proberen kinderen ook grip op de situatie te krijgen. Iets wat buiten hen om is gebeurd, is beangstigend en hebben ze niet in hun macht. Door de schuld op zich te nemen, krijgen ze het gevoel het ook weer te kunnen herstellen.


Vanaf het eerste begin van de scheiding is het dan ook heel belangrijk dat u uw kinderen buiten de conflicten houdt. Ook moet u samen steeds weer aan uw kinderen uitleggen dat papa en mama gaan scheiden, maar dat dit niet zijn of haar schuld is. Scheiden is iets wat grote mensen doen en daar hebben kinderen geen invloed op, dus ook geen schuld aan.

Voor kleine kinderen is het voor de versterking van het veiligheidsgevoel extra belangrijk dat u bepaalde rituelen zoals voorlezen en samen bepaalde dingen doen behoudt, ook na de scheiding.

 

6 tot 8 jaar

Vanaf deze leeftijd begrijpen kinderen enigszins wat een scheiding inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn. Ze piekeren daarom vaak over de gevolgen, zoals een mogelijke verhuizing of dat ze een van hun ouders minder vaak zullen zien. Vaak voelen ze zich ook schuldig aan de scheiding en denken dat het aan hen ligt, bijvoorbeeld omdat ze stout zijn geweest of een keertje boos waren op hun ouders. Het is belangrijk om begrip te hebben voor uw kind. U kunt het helpen door goed naar ze te luisteren en een gevoel van veiligheid te geven. Kinderen in deze leeftijdsgroep fantaseren vaak dat het vanzelf wel weer goed komt met hun ouders. Op deze manier proberen zij de pijn niet te voelen. Het is verkeerd als zij met deze hoop blijven lopen. Dit kan leiden tot aanpassingsproblemen en probleemgedrag. Wees daarom duidelijk en geef uw kinderen geen (valse) hoop.

 

9 tot 12 jaar

Typerend voor deze leeftijdscategorie is, dat zij op het ene moment heel opstandig kunnen zij en op het andere moment zich heel hulpeloos kunnen opstellen. Dit wordt veroorzaakt, omdat zij sneller hun verdriet voelen dan jongere kinderen en hun gevoel van machteloosheid kunnen verbergen achter een intense boosheid. Soms zijn ze boos op beide ouders, soms op de vertrekkende ouder. Ze zijn geneigd om snel partij te kiezen voor een van beiden. Hierdoor kunnen zij bij het conflict tussen hun ouders betrokken raken. Dit is niet goed voor hun ontwikkeling. Als uw kind dwangmatig voor anderen zorgt of juist erg bazig is of controlerend gedrag vertoont, is dit een teken dat uw kind mogelijk moeite heeft met de scheiding.

 

Wist u dat...

 

de negatieve gevolgen voor kinderen van ouders die met weinig tot geen ruzie uit elkaar zijn gegaan veel minder zijn, dan voor kinderen waar de ouders met veel ruzie uit elkaar zijn gegaan?

 

Wist u dat...

een ‘vechtscheiding’ een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het gedrag van uw kind? Uw kind kan door een vechtscheiding last krijgen van stress of depressief worden. Ook kunnen de schoolprestaties van uw kind achteruitgaan en kan u kind vandalistisch gedrag gaan vertonen.