Raad voor Rechtsbijstand logo

Pubers

Voor pubers is een scheiding extra moeilijk. Dit komt omdat een puber zich los wil maken van het gezin en juist dan wordt geconfronteerd met uw problemen. Het kan zijn dat uw kinderen de ouderrol overnemen en heel bezorgd zijn over u en uw (ex-)partner. En misschien heeft u in deze omstandigheden de neiging om uw kinderen bij veel dingen te betrekken. Uw kind wordt daardoor uw vertrouwenspersoon en dit is niet passend bij de ouder-kind relatie. 

Uw kinderen kunnen heel verschillend op (de aankondiging van) de scheiding reageren. Agressie, in de schulp kruipen, boosheid, verzet, en in extreme situaties opluchting; alles is mogelijk. Schuldgevoelens komen vooral voor als u veel ruzie maakt met uw (ex-)partner over uw kinderen. Uw kinderen kunnen  dan denken dat het hun schuld is dat u gaat scheiden.

Met name pubers uiten lang niet alle emoties en zeker niet in het bijzijn van u of uw (ex-)partner. Het kan zijn dat uw kinderen boos zijn door de scheiding, maar in zichzelf gekeerd raken en u of uw (ex-)partner niet met zijn/haar gevoelens confronteert uit angst u kwijt te raken.

 

Tips voor de omgang met pubers na de scheiding

  1. U kunt oudere kinderen al wel wat meer vertellen over het waarom van de scheiding, maar doe het met mate; ook zij hoeven niet alles te weten. Het kan hen angst inboezemen. Breng de boodschap het liefst ook samen. Zo kunt u elkaar steunen in het verhaal;
  2. Zorg dat u samen op één lijn zit wat betreft afspraken en regels over de kinderen. Pubers kunnen goed manipuleren. Als ze van u om twaalf uur thuis moeten zijn en van uw (ex-)partner pas om twee uur 's nachts, wonen ze binnen de kortste keren bij uw (ex-)partner. Pubers hebben duidelijkheid nodig, naast een zekere mate van vrijheid;
  3. Zorg voor continuïteit. Door hormonen, verliefdheden, onzekerheden en andere perikelen staat het leven van een puber toch al op zo'n kop en dan komt daar nog eens een scheiding bovenop. Voor pubers is het daarom heel belangrijk dat er een omgangsregeling komt met zoveel mogelijk rust en regelmaat. Als u kiest voor het co-ouderschap is het dan ook heel belangrijk dat u - als dat mogelijk is - bij elkaar in de buurt blijft wonen, zodat de kinderen gemakkelijk zelf heen en weer kunnen;
  4. Pubers zijn in staat om de pijn en frustratie te voelen die hun ouders bij een echtscheiding ervaren. Het lijkt dan heel aanlokkelijk om stoom af te blazen bij uw kind, maar u kunt het beter niet doen. U mag natuurlijk wel iets van uw eigen verdriet laten zien, maar toon óók dat u het wel redt. Stort dus uw hart uit bij een vriend(in) of uw moeder, maar niet bij uw eigen kind. Het kan angst teweegbrengen en zorgt voor een omgekeerd rollenpatroon. Bovendien moet een puber vooral met zijn eigen zaken bezig zijn en zich juist losmaken van de ouders.

 

Wist u dat…

de negatieve gevolgen voor kinderen van ouders die met weinig tot geen ruzie uit elkaar zijn gegaan veel minder zijn, dan voor kinderen waar de ouders met veel ruzie uit elkaar zijn gegaan?

 

Wist u dat...

een ‘vechtscheiding’ een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het gedrag van uw kind? Uw kind kan door een vechtscheiding last krijgen van stress of depressief worden. Ook kunnen de schoolpresentaties van uw kind achteruitgaan en kan u kind vandalistisch gedrag gaan vertonen. Uit onderzoek blijkt dat het in sommige gevallen gaat om blijvende gevolgen, veroorzaakt doordat bij deze kinderen ook ná de scheiding conflicten blijven bestaan tussen de ouders.

Eventueel kunnen hier nog cijfers bij: We weten niet exact hoeveel kinderen op jaarbasis betrokken zijn bij een scheiding. Uit schattingen blijkt dat het circa 70.000 kinderen per jaar gaat. Van die 70.000 kinderen hebben zo een 16.000 kinderen te maken met een zogenaamde 'vechtscheiding' of 'conflictscheiding'.