Raad voor Rechtsbijstand logo

Jouw mening is belangrijk

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Waar je ouders gaan wonen. Wie welke spullen krijgt en bij wie jij gaat wonen. Natuurlijk vragen je ouders ook aan jou wat je wilt, maar zij beslissen.

Als jij en je ouders er niet samen uitkomen bij wie je gaat wonen, dan kan de kinderrechter dit bepalen. Hij zal de oplossing kiezen die voor jou het beste is. Als je 12 jaar of ouder bent, vraagt de kinderrechter altijd om je mening. Dat heet het hoorrecht. De kinderrechter luistert goed naar iedereen en neemt een beslissing waarvan hij of zij denkt, dat deze het beste bij de kinderen past.

12 jaar?

Je krijgt een brief van de rechter waarin hij je uitnodigt om met hem of haar te praten over wat jij er allemaal van vindt. Je mag zelf beslissen of je naar de rechter gaat. Je mag ook een brief met jouw mening opsturen. Je kunt de brief ook als geheugensteuntje meenemen naar de rechtbank. Als je een aantal vragen ingevuld hebt, kun je op downloaden klikken. Je kunt de brief dan op je computer opslaan, printen en opsturen of meenemen naar de zitting.

Wil je weten hoe zo'n zitting gaat? Kijk dan ons filmpje Jouw mening telt! Het kinderverhoor.

Jonger dan 12?

Als je jonger bent dan 12 jaar kan je de rechter vragen of hij ook rekening wil houden met jouw mening. Je kunt zelf of met hulp van iemand anders (een buddy van Villa Pinedo) een brief met jouw mening maken.  Deze brief kan je met hulp van Je ouders opsturen naar de kinderrechter.

Vragen?

De rechtswinkel geeft uitleg over wetten en regels. Ze kunnen je ook helpen, bijvoorbeeld met het maken van een brief.

Kinder- en jongerenrechtswinkel

Villa Pinedo

Hier vind je informatie over scheiden, kun je vragen stellen en kun je praten met een buddy. Dat is iemand die zelf ook in jouw situatie heeft gezeten.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar je terecht kunt met vragen over de scheiding.