Raad voor Rechtsbijstand logo

Vragen over geld/kinderalimentatie

Ik wil op mezelf gaan wonen. Kan ik voortaan zelf mijn kinderalimentatie ontvangen?

In principe ontvangt de ouder bij wie jij woont jouw kinderalimentatie totdat je meerderjarig (18 jaar) wordt. In het geval van co-ouderschap (als je bij beide ouders woont), betaalt de alimentatiegerechtigde of verzorgende ouder jouw alimentatie.
Maar ook als je nog niet meerderjarig bent, kan de kinderalimentatie voortaan rechtsreeks aan jou worden betaald, als de situatie daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld doordat je op jezelf gaat wonen. Dan moet de ouder die daarvoor kinderalimentatie voor jou ontving (de alimentatiegerechtigde ouder) het daar wel mee eens zijn.

 

Hoe zit het met Studiefinanciering en kinderalimentatie?

DUO (voorheen IB-groep) kijkt bij de aanvraag van Studiefinanciering en een Tegemoetkoming scholieren naar het inkomen van jouw ouders. Op basis daarvan stelt DUO een bedrag vast dat jouw ouders allebei aan jouw school of studie zouden moeten bijdragen. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag aan kinderalimentatie. Op basis van die bijdragen wordt de aanvullende beurs vastgesteld.

DUO kijkt niet naar het bedrag dat betaald wordt aan kinderalimentatie. Wanneer het bedrag aan kinderalimentatie hoger is dan de vastgestelde ouderlijke bijdrage, maakt dit dus niets uit voor het vaststellen van de aanvullende beurs. Maar wanneer het bedrag aan kinderalimentatie lager is dan de door DUO vastgestelde bijdrage van de alimentatiegerechtigde ouder, kan dit nadelig uitpakken voor jou. Praat hierover met de alimentatiegerechtigde ouder en vraag of hij of zij voortaan meer kinderalimentatie wil betalen. Mocht deze weigeren, dan kun je de rechter vragen om het bedrag aan kinderalimentatie te verhogen.

In bijzondere gevallen, wanneer de ouder weigert om de ouderlijke bijdrage te voldoen, kan DUO voor jou een uitzondering maken en de hoogte van de kinderalimentatie zien als ouderlijke bijdrage (en jouw aanvullende beurs daarop afstemmen).
Zie voor meer informatie de website van DUO.

 

Ik heb een bijbaantje. Heeft dit invloed op mijn kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van jouw levensonderhoud. Hieronder vallen eten, drinken, kleren en verzorging, maar ook de kosten voor sporten en een feestje. Tot je 21e zijn jouw ouders samen verplicht om voor jou te zorgen en je te ondersteunen, ook financieel, wanneer jij dat zelf (nog) niet kunt. Pas als jij zelf in je onderhoud kunt voorzien, zijn ze niet meer verplicht om jou te ondersteunen.

Meestal verdien je niet zoveel met een bijbaantje, maar het kan zijn dat jouw bijbaantje zoveel oplevert dat jij wel voor een deel in je levensonderhoud kunt voorzien. Als dit zo is, dan kan de alimentatieplichtige ouder voorstellen om het bedrag aan kinderalimentatie te verlagen. Dit moet hij of zij overleggen met jou. Vervolgens moet dit - of jij het ermee eens bent of niet - aan de rechter worden voorgelegd. De rechter beoordeelt dan of hij het eens is met de verlaging.

 

Ik ga (fulltime) werken. Heeft dit invloed op mijn kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van jouw levensonderhoud. Hieronder vallen eten, drinken, kleren en verzorging, maar ook de kosten voor sporten en een feestje. Tot je 21e zijn jouw ouders samen verplicht om voor jou te zorgen en je te ondersteunen, ook financieel, wanneer jij dat zelf (nog) niet kunt. Pas als jij zelf in je onderhoud kunt voorzien, zijn ze niet meer verplicht om jou te ondersteunen.

Als jij een salaris hebt waarvan je zelf in je levensonderhoud kunt voorzien, dus waarvan jij je eten, drinken, kleren, verzorging, sporten, enzovoort kunt betalen, kan de ouder die alimentatie betaalt voorstellen om het bedrag aan kinderalimentatie te verlagen of om de kinderalimentatie stop te zetten. Dit moet hij of zij overleggen met de alimentatiegerechtigde ouder. Vervolgens moet de ouder die alimentatie betaalt dit - ook als de alimentatiegerechtigde ouder het er niet mee eens is - voorleggen aan de rechter. De rechter beoordeelt dan of hij het eens is met de verlaging. De rechter vindt in het algemeen dat een jongere pas geen alimentatie meer nodig heeft als hij of zij minstens het volledige minimumloon verdient.

 

Een van mijn ouders weigert om kinderalimentatie te betalen. Wat moet ik nu doen?

Als de ouder die kinderalimentatie voor jou moet betalen dit weigert, is dat erg vervelend. Maar in dat soort gevallen sta je er niet alleen voor. In Nederland is er organisatie die dit soort problemen oplost: het LBIO. Zij kunnen helpen wanneer de alimentatieplichtige ouder niet wil betalen. Zij gaan de alimentatie dan "innen" bij de ouder die niet wil betalen en zorgen er vervolgens voor dat jij dit bedrag krijgt. Jij krijgt jouw alimentatie dan voortaan van het LBIO, en het LBIO zorgt ervoor dat zij het geld krijgen van jouw ouder. Je hoeft je dan dus geen zorgen meer te maken over of hij of zij betaalt. Dit doet het LBIO. En het kost jou niets.
Zie hierover de website van het LBIO.

 

Een van mijn ouders heeft een nieuwe partner, die ook kinderen heeft. Hoe moet dat met mijn kinderalimentatie?

Als de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder verandert, kan dat van invloed zijn op het bedrag van de kinderalimentatie. Stel dat die nieuwe partner geen of maar een beperkt inkomen heeft en jouw ouder ook mee gaat betalen voor de kinderen van de nieuwe partner, dan kan zijn draagkracht afnemen. Dit zou kunnen betekenen dat jouw ouder daardoor minder kinderalimentatie kan betalen. Hij kan in zo'n geval de rechter vragen om de kinderalimentatie te verlagen. De rechter kijkt dan wel of zijn/haar draagkracht echt is afgenomen en hij/zij de kinderalimentatie hierdoor niet meer volledig kan betalen.

Het kan ook zijn dat de nieuwe partner ook een eigen inkomen heeft, en/of dat de nieuwe partner en jouw ouder samen de vaste lasten (huis, gas, water, electriciteit, etc.) gaan betalen, waardoor de draagkracht van jouw ouder toeneemt. Als jouw ouder eerst minder kinderalimentatie kon betalen omdat hij niet genoeg draagkracht had, kan dit aanleiding zijn om verhoging van kinderalimentatie te vragen. Dit moet bij de rechter.

 

Een van mijn ouders (de alimentatieplichtige ouder) raakt werkloos of arbeidsongeschikt. Hoe moet dat met mijn kinderalimentatie?

Door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen en daarmee de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder verminderen. Dit zou kunnen betekenen dat jouw ouder daardoor minder kinderalimentatie kan betalen. Hij of zij kan in zo'n geval de rechter vragen om de kinderalimentatie te verlagen. Als de rechter hiermee akkoord gaat, betekent dit dat je voortaan minder kinderalimentatie zult ontvangen.

Als je ouder is verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, gaat zijn of haar inkomen er niet op achteruit. In dat geval vult de verzekering namelijk het inkomensverlies aan, zodat het inkomen (en de draagkracht) hetzelfde blijven.

Als je ouders een alimentatieverzekering hebben afgesloten, vult de verzekering bij inkomensachteruitgang van de alimentatieplichtige ouder het bedrag van de kinderalimentatie aan. Je blijft dan dus hetzelfde bedrag ontvangen. Ditzelfde gebeurt als de alimentatieplichtige ouder mocht komen te overlijden.

 

Een van mijn ouders (de alimentatiegerechtigde ouder) raakt werkloos of arbeidsongeschikt. Hoe moet dat met mijn kinderalimentatie?

Als je alimentatiegerechtigde ouder werkloos wordt of arbeidsongeschikt raakt, heeft dit in principe geen gevolgen voor het door jou te ontvangen bedrag aan kinderalimentatie. Het kan echter zo zijn dat deze ouder ook voor een deel bijdroeg aan jouw kosten en dat nu niet meer kan betalen zodat jij niet meer genoeg hebt om van rond te komen. In dat geval kun je overleggen met je andere ouder of hij of zij een hoger bedrag aan kinderalimentatie wil betalen.
Mocht je ouder hier niet aan mee willen werken, dan kun je de rechter - via een advocaat - vragen om het alimentatiebedrag te verhogen wegens gewijzigde omstandigheden. Belangrijk is wel dat je ouder het nieuwe, hogere bedrag aan kinderalimentatie "kan" betalen. De rechter houdt altijd rekening met de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder.

Als je ouder is verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, gaat zijn of haar inkomen er niet op achteruit. In dat geval vult de verzekering namelijk het inkomensverlies aan, zodat het inkomen (en de draagkracht) hetzelfde blijven.

 

Een van mijn ouders heeft een nieuwe relatie, die ook kinderen heeft. Hoe moet dat met mijn kinderalimentatie?

Als de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder verandert, kan dat van invloed zijn op het bedrag van de kinderalimentatie. Stel dat die nieuwe partner geen of maar een beperkt inkomen heeft en jouw ouder ook mee gaat betalen voor de kinderen van de nieuwe partner, dan kan zijn draagkracht afnemen. Dit zou kunnen betekenen dat jouw ouder daardoor minder kinderalimentatie kan betalen. Hij kan in zo'n geval de rechter vragen om de kinderalimentatie te verlagen. De rechter kijkt dan wel of zijn draagkracht echt is afgenomen en hij de kinderalimentatie hierdoor niet meer volledig kan betalen.

Het kan ook zijn dat de nieuwe partner ook een eigen inkomen heeft, en/of dat de nieuwe partner en jouw ouder samen de vaste lasten (huis, gas, water, electriciteit, etc.) gaan betalen, waardoor de draagkracht van jouw ouder toeneemt. Als jouw ouder eerst minder kinderalimentatie kon betalen omdat hij niet genoeg draagkracht had, kan dit aanleiding zijn om verhoging van kinderalimentatie te vragen. Dit moet bij de rechter.

 

Wat als een van mijn ouders overlijdt? Hoe moet dat met mijn kinderalimentatie?

Als je alimentatieplichtige ouder overlijdt, dan stopt de kinderalimentatie, tenzij je ouders een alimentatieverzekering hebben afgesloten. Een alimentatieverzekering keert bij overlijden van de alimentatieplichtige ouder maandelijks het bedrag aan kinderalimentatie uit dat je voor het overlijden ontving (tot het moment waarop je niet meer gerechtigd bent tot kinderalimentatie).

Als je alimentatiegerechtigde ouder overlijdt, loopt de kinderalimentatie door. De andere ouder blijft onderhoudsplichtig voor jou. Het kan echter zo zijn dat deze ouder ook een deel van de kosten van opvoeding en verzorging van jou droeg en dat je nu niet meer genoeg hebt om van rond te komen. Je zult met je vader of moeder moeten overleggen hoe jullie dit gaan oplossen. Mocht je ouder hier niet aan mee willen werken, dan kun je de rechter - via een advocaat - verzoeken om het alimentatiebedrag te verhogen wegens gewijzigde omstandigheden (het overlijden van de alimentatiegerechtigde ouder). Belangrijk is wel dat je ouder het nieuwe, hogere bedrag aan kinderalimentatie "kan" betalen. De rechter houdt altijd rekening met de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder.