Raad voor Rechtsbijstand logo

Kinderalimentatie

Als je ouders gaan scheiden, moeten ze afspraken maken over hoe ze in de toekomst de financiën voor jou gaan regelen. Ze spreken dan af wat ieder van hen gaat betalen, de zogenaamde kinderalimentatie. Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten van jouw levensonderhoud. Hieronder vallen eten, drinken, kleren en verzorging, maar ook de kosten voor een sportclub en een feestje. Vanaf je 18e ontvang je de kinderalimentatie op je eigen rekening. Tenzij je ouders daarover iets anders hebben afgesproken, bijvoorbeeld omdat jij nog steeds bij één van hen thuis woont.

Bij het vaststellen van het bedrag van de kinderalimentatie wordt uitgegaan van wat je uitgaven waren voor de scheiding. Je ouders zullen proberen om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten, zodat jij geen financiële nadelen van de scheiding ondervindt. De ouder die de alimentatie moet gaan betalen, moet dat bedrag natuurlijk wel op kunnen brengen. Dit wil zeggen dat hij of zij het moet kunnen betalen van het deel van zijn of haar inkomen dat overblijft, nadat zijn of haar eigen levensonderhoud daarvan af is getrokken.

Je ouders kunnen een bedrag aan kinderalimentatie afspreken. Als je ouders er samen niet uitkomen, stelt de rechter een bedrag vast. Ook wanneer je ouders zelf een bedrag afspreken, kijkt de rechter altijd of hij het daarmee eens is.