Raad voor Rechtsbijstand logo

Geef je mening bij de rechter

Voor de scheiding zorgden je ouders samen voor je opvoeding en verzorging. Je ouders blijven ook na de scheiding samen voor jou zorgen en jou opvoeden. Maar omdat ze dan niet meer bij elkaar wonen en jij afwisselend bij de ene en andere ouder zult zijn, moeten ze hierover afspraken maken en de "taken" verdelen.

Alle taken die te maken hebben met de zorg voor jou (zoals eten, kleren, woning en persoonlijke verzorging als de kapper en tandarts) worden zorgtaken genoemd. En alle taken die te maken hebben met de opvoeding (zoals regels, bedtijd en huiswerk) worden opvoedingstaken genoemd. Alle afspraken die over jou gaan, komen in een ouderschapsplan te staan. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht. Je ouders moeten het plan aan de rechter voorleggen.

Als jij en je ouders er niet samen uitkomen bij wie je gaat wonen, dan kan de kinderrechter dit bepalen. Hij zal een oplossing kiezen die voor jou het beste is. De kinderrechter vraagt altijd om jouw mening. Dat heet het hoorrecht. Je krijgt dan een brief van de rechter waarin hij je uitnodigt om met hem of haar te praten over wat jij er allemaal van vindt. Je mag zelf beslissen of je naar de rechter gaat of dat je een brief met jouw mening opstuurt. Wil je weten hoe zo'n zitting gaat? Kijk dan ons filmpje Jouw mening telt! Het kinderverhoor.

Omdat jij al bijna meerderjarig bent, zijn er heel veel zaken waarover jij zelf (wel in overleg met je ouders natuurlijk) mag beslissen, zoals waar jij gaat wonen en hoe vaak je de andere ouder bezoekt. Je ouders hoeven daarom maar weinig afspraken in het ouderschapsplan vast te leggen. Wat ze wel moeten vastleggen zijn hoogte van de kinderalimentatie en wie er verantwoordelijk is voor belangrijke beslissingen over jou. Je ouders maken het plan, maar je hebt natuurlijk wel inspraak.

Vragen?

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel helpt je verder!