Raad voor Rechtsbijstand logo

Jouw mening is belangrijk

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Waar je ouders gaan wonen, wie welke spullen krijgt en bij wie jij gaat wonen. Natuurlijk vragen je ouders ook aan jou wat je wilt, maar uiteindelijk beslissen zij. Daarom is het goed om jouw mening op te schrijven.

Als jij en je ouders er niet samen uitkomen bij wie je gaat wonen, dan kan de kinderrechter dit bepalen. Hij zal een oplossing kiezen die voor jou het beste is. De kinderrechter vraagt altijd om jouw mening. Dat heet het hoorrecht. Je krijgt dan een brief van de rechter waarin hij je uitnodigt om met hem of haar te praten over wat jij er allemaal van vindt.

Je mag zelf beslissen of je naar de rechter gaat. Je kunt zelf of met hulp van iemand anders (een buddy van Villa Pinedo) een brief met jouw mening maken. Deze brief kan je met hulp van Je ouders opsturen naar de kinderrechter.

Wil je weten hoe zo'n zitting gaat? Kijk dan ons filmpje Jouw mening telt! Het kinderverhoor.

Vragen?

De  Kinder- en Jongerenrechtswinkel helpt je verder!

De rechtswinkel geeft uitleg over wetten en regels. Ze kunnen je ook helpen, bijvoorbeeld met het maken van een brief.

Villa Pinedo

Hier vind je informatie over scheiden, kun je vragen stellen en kun je praten met een buddy. Dat is iemand die zelf ook in jouw situatie heeft gezeten.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar je terecht kunt met vragen over de scheiding.